MIS TIIDMADA, SII NÄGEMADA (Nõo)

Tere tulemast Jänesselja Lasteaia koduleheküljele! Meie lasteaia eripäraks on rahvakultuuri tundmaõppimine, lõimides seda igapäevaellu ja erinevatesse tegevustesse. Seda toetab ka meie kodulehekülg, mille taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik. Lasteaia kodulehekülge kaunistava logo kujundamisel on kasutatud Pärnu kihelkonna rahvarõiva vöökirja elemente, mis tipneb harilauaga (angerlaud) - vanade talurahva elamute iseloomulik puidust harjanurk. Harilaud kui kodukotuse märk sümboliseerib ka meie kodusust.

IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", s.o INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis/

 *

Mitte igale põlvkonnale ei saa osaks elada ajastul, mil saame osa Eesti Vabariik 100 pidulikkusest. Eestimaa väärib harituid, heatahtlikke ja tegusaid kodanikke, kes omakorda kujundavad maailmas väärtustatud Eesti riigi. Hoidkem Eestimaad ja meie kultuuri, hooligem inimesest enda kõrval, soovigem head igaühele!

Jänesselja Lasteaias on 2017/18. õa pühendatud Eesti Vabariigile.  

*

100 Eesti asja. Fotokonkurss Eestile iseloomulikest asjadest, esemetest, nähtustest ... Fotode esitamise tähtaeg: 23.03.2018.