MIS TIIDMADA, SII NÄGEMADA (Nõo)

Tere tulemast Jänesselja Lasteaia koduleheküljele! Meie lasteaia eripäraks on rahvakultuuri tundmaõppimine, lõimides seda igapäevaellu ja erinevatesse tegevustesse. Seda toetab ka meie kodulehekülg, mille taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik. Lasteaia kodulehekülge kaunistava logo kujundamisel on kasutatud Pärnu kihelkonna rahvarõiva vöökirja elemente, mis tipneb harilauaga (angerlaud) - vanade talurahva elamute iseloomulik puidust harjanurk. Harilaud kui kodukotuse märk sümboliseerib ka meie kodusust, ühtehoidvust.

IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", s.o INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis/

 *

Jänesselja Lasteaed - 40 üritused

2015/16. õa on Jänesselja Lasteaiale 40. tegutsemisaasta. Jaanuarikuus tähistasime 40. sünnipäeva ning sellele on pühendatud meie III laulu- ja tantsupidu "Koduõuest mereni".  Siin ülevaade peost!

Siin näed hetki merekultuuri aasta tähistamisest ja siin ülevaade meie laulu- ja tantsupidudest. Loe lähemalt!