MIS TIIDMADA, SII NÄGEMADA (Nõo)

Tere tulemast Jänesselja Lasteaia koduleheküljele! Meie lasteaia eripäraks on rahvakultuuri tundmaõppimine, lõimides seda igapäevaellu ja erinevatesse tegevustesse. Seda toetab ka meie kodulehekülg, mille taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik. Lasteaia kodulehekülge kaunistava logo kujundamisel on kasutatud Pärnu kihelkonna rahvarõiva vöökirja elemente, mis tipneb harilauaga (angerlaud) - vanade talurahva elamute iseloomulik puidust harjanurk. Harilaud kui kodukotuse märk sümboliseerib ka meie kodusust.

IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", s.o INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis/

 *

Valverühmad augustikuus:

1.-4.08 mängivad Krõlli, Tibu ja Klaabu rühma lapsed üheskoos Krõlli rühmas; alates 7.08 on Tibu ja Klaabu rühma lapsed Tibu rühmas ja Krõlli rühma lapsed omas rühmas.

Lotte ja Poku rühma lapsed mängivad üheskoos Lotte rühmas.

Lepatriinu ja Nublu (+ Mõmmiku) rühma lapsed mängivad Lepatriinu rühmas.

 

C-Komando saates 19.04.2017.a näidatud „taaslavastused“ ei olnud filmitud Jänesselja lasteaia ruumides, samuti osatäitjad ei olnud mingilgi moel seotud meie lasteaiaga. Jänesselja Lasteaias ei ole "taaslavastuses" näidatud laste kohtlemist vägivaldsel ja alandaval moel aset leidnud.

Saates käsitleti teemat ühe osapoole arvamusi aluseks võttes.