MIS TIIDMADA, SII NÄGEMADA (Nõo)

Tere tulemast Jänesselja Lasteaia koduleheküljele! Meie lasteaia eripäraks on rahvakultuuri tundmaõppimine, lõimides seda igapäevaellu ja erinevatesse tegevustesse. Seda toetab ka meie kodulehekülg, mille taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik. Lasteaia kodulehekülge kaunistava logo kujundamisel on kasutatud Pärnu kihelkonna rahvarõiva vöökirja elemente, mis tipneb harilauaga (angerlaud) - vanade talurahva elamute iseloomulik puidust harjanurk. Harilaud kui kodukotuse märk sümboliseerib ka meie kodusust.

IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", s.o INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis/

 *

Valverühmad:

  • alates 1. juunist tegutsevad Klaabu rühm koos Tibu rühma lastega ning Sipsiku rühm koos Mõmmiku rühma lastega;
  • alates 5. juunist lisanduvad Poku rühm koos Lotte rühma lastega, Nublu rühm koos Lepatriinu rühma lastega ning Krõlli rühm.

 

 

 

C-Komando saates 19.04.2017.a näidatud „taaslavastused“ ei olnud filmitud Jänesselja lasteaia ruumides, samuti osatäitjad ei olnud mingilgi moel seotud meie lasteaiaga. Jänesselja Lasteaias ei ole "taaslavastuses" näidatud laste kohtlemist vägivaldsel ja alandaval moel aset leidnud.

Saates käsitleti teemat ühe osapoole arvamusi aluseks võttes.