MIS TIIDMADA, SII NÄGEMADA (Nõo)

Tere tulemast Jänesselja Lasteaia koduleheküljele! Meie lasteaia eripäraks on rahvakultuuri tundmaõppimine, lõimides seda igapäevaellu ja erinevatesse tegevustesse. Seda toetab ka meie kodulehekülg, mille taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik. Lasteaia kodulehekülge kaunistava logo kujundamisel on kasutatud Pärnu kihelkonna rahvarõiva vöökirja elemente, mis tipneb harilauaga (angerlaud) - vanade talurahva elamute iseloomulik puidust harjanurk. Harilaud kui kodukotuse märk sümboliseerib ka meie kodusust.

IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", s.o INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis/

 *

Valverühmad:

Alates 26. juunist seoses vana majaosa rühmades toimuva remondiga tegutsevad

  • Klaabu, Tibu, Lotte ja Poku rühma lapsed üheskoos Poku rühmas;
  • Krõlli, Mõmmiku ja Sipsiku rühma lapsed üheskoos Sipsiku rühmas;
  • Lepatriinu ja Nublu rühma lapsed jätkavad tegutsemist Nublu rühmas.

 *

 

C-Komando saates 19.04.2017.a näidatud „taaslavastused“ ei olnud filmitud Jänesselja lasteaia ruumides, samuti osatäitjad ei olnud mingilgi moel seotud meie lasteaiaga. Jänesselja Lasteaias ei ole "taaslavastuses" näidatud laste kohtlemist vägivaldsel ja alandaval moel aset leidnud.

Saates käsitleti teemat ühe osapoole arvamusi aluseks võttes.